img

NOU IMPOST A LES ENERGÈTIQUES

NOU IMPOST A LES ENERGÈTIQUES
28 Junio 2022

En les pròximes setmanes el Govern espanyol presentarà una proposició de llei per dissenyar un nou impost per a les energètiques contra els “beneficis extraordinaris”.

 

Amb previsió d’aplicació a partir del 31 de desembre d’aquest any, afectaría a l’exercici de 2022 tot i que els serà exigible a partir de l’1 de gener de 2023.

 

El president del Govern espanyol Pedro Sánchez va senyalar que aquest nou tribut busca “garantir un repartiment just de recàrregs” i que “han de distribuir-se amb justicia, aportant més qui estan en millors condicions” i “qui obtingui rèdits indirectes d’aquesta pujada han d’aportar de manera adicional a l’esforç col·lectiu i contribuïr més al sacrifici col·lectiu”, va afegir, referint-se a les pujades ocasionades per l’invasió d’Ucraïna.

 

També va afirmar que estan “estudiant” els dissenys que han adoptat altres governs. Per exemple, a Itàlia es va aprovar un impost extraordinàri i puntual del 25% dels beneficis.

 

 

NUEVO IMPUESTO A LAS ENERGÉTICAS

 

En las próximas semanas el Gobierno presentará una proposición de ley para diseñar un nuevo impuesto a las energéticas contra los “beneficios extraordinarios”.

 

Con previsión para su aplicación a partir del 31 de diciembre de este año, afectaría al ejercicio de 2022 aunque será exigible a partir del 1 de enero de 2023.

 

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez señaló que este tributo busca “garantizar un reparto justo de recargas” y que “deben distribuirse con justicia, aportando más quiénes están en mejores condiciones” y “quiénes obtengan réditos indirectos de esta subida deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y contribuir más al sacrificio colectivo” añadió, refiriéndose a las subidas ocasionadas por la invasión en Ucrania.

 

También afirmó que se están “estudiando” los diseños que han adoptado otros gobiernos. Por ejemplo, en Italia se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual del 25% de los beneficios.