img

PRIMER MES DE L’EXCEPCIÓ IBÈRICA

PRIMER MES DE L’EXCEPCIÓ IBÈRICA
04 Julio 2022

Després de l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2022 del 13 de maig, conegut com a “topall del gas” o “excepció ibèrica”, en el que s’estableix com a mesura temporal l’ajustament dels costos de producció per a reduir el preu de l’electricitat en el mercat majorista, aquests són els resultats:

 

Finalitzem juny amb una rebaixa del 26.07% comparat amb la primera quinzena del mes.

 

La mesura, que va començar a aplicar-se el 16 de juny, va marcar un preu de 170.81€/MWh a diferència dels 259.01€/MWh que serien de no haver-se aplicat. Tot i així, ha estat superior de l’esperat.

 

Acabem amb unamitjana de 169.63€/MWh, el que implica que el preu mig mensual ha baixat 43.61€/MWh en comparació als 213.21€/MWh sense la mesura.

 

Aquests preus segueixen sent més alts que en anys anterior al mateix mes de juny.

 

2021 – 83,80€/MWh. (ja era un mes amb tendència alcista)
2020 – 30,62€/MWh.
2019 – 47,19€/MWh.
2018 – 58,46€/MWh.
2017 – 50,22€/MWh.

 

Des de 2000, la mitjana mensual per aquest mes és de 50.67€/MWh a la qual hauríem de tornar o acostar-nos una mica perquè els consumidors no veiem les nostres despeses incrementades més del triple.

 

PRIMER MES DE LA EXCEPCIÓN IBÉRICA

 

Después de la aplicación del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, conocido como “tope del gas” o “excepción ibérica”, en el que se estableció como medida temporal ajustar los costes de producción para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista, estos son los resultados:

 

Finalizamos junio con una rebaja del 26.07% comparado con la primera quincena del mes.

 

La medida, que empezó a aplicarse el16 de junio, marcó un precio de 170.81€/MWh a diferencia de los 259.01€/MWh que hubiese sido sin aplicarse. Aun así, ha sido superior de lo esperado.

 

Terminamos con una media de 169.63€/MWh, lo que implica que el precio medio mensual ha bajado 43.61€/MWh en comparación a 213.21€/MWh sin la medida.

 

Estos pecios siguen siendo más altos que años anteriores en el mismo mes de junio.

 

2021 – 83,80€/MWh. (y ya era un mes con tendencia alcista)
2020 – 30,62€/MWh.
2019 – 47,19€/MWh.
2018 – 58,46€/MWh.
2017 – 50,22€/MWh.

 

Desde el 2000, la media mensual para este mes es de 50.67€/MWh a la cual deberíamos volver o acercarnos un poco más para que los consumidores no veamos nuestros gastos incrementados más del triple.